Summer Internship - development (m/f)

Zagreb, Croatia


This job is not available any more.

Junior Developer (m/f) - Admin tool

Opis teme:

 • izrada alata za upravljanje i monitoring Microsoft Identity Manager sinkronizacijskog engine­a
 • upoznavanje pravih komercijalnih alata za upravljanje digitalnim identitetima (korisničkim računima)
 • sudjelovanje na projektima sa svrhom

Kompetencije:

Software development u:

 • C#
 • .NET
 • windows/web 


Junior Developer (m/f) - Izrada i integracija web servisa

Opis teme:

 • specifikacija sustava
 • izrada jednostavnog REST API-ja
 • deployment API-ja na IIS
 • kreiranje FTP-a na IIS-u
 • jednostavna integracija sustava pomoću alata BizTalk
 • end-to-end testiranje sustava
 • dokumentacija

Kompetencije:

 • C#
 • SQL
 • Web servisi (REST, SOAP)
 • Osnove web protokola HTTP, FTP, SFTP